Resultat elevenkät 2016

Elevenkät årskurs 5 och 8

Undersökningen har genomförts under våren 2016 i årskurs 5 och 8. Eleverna har via en webbaserad enkät fått ta ställning till följande nio påståenden:

 • Jag känner mig trygg i skolan
 • Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer
 • Lärarna i min skola tar hänsyn till mina åsikter
 • Jag vet vad jag ska kunna för att nå kunskapskraven i de olika ämnena
 • Lärarna i min skola hjälper mig med skolarbetet om jag behöver det
 • Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet
 • Mina lärare förväntar sig att jag ska nå kunskapskraven i alla ämnen
 • Jag är nöjd med maten på min skola
 • Jag tycker trivseln i matsalen är bra

Eleverna har dessutom fått ta ställning till följande påståenden:

 • Jag har blivit utsatt för mobbning på grund av mitt ursprung (jag kommer från ett annat land eller annan kultur)
 • Jag har blivit utsatt för mobbning på grund av min religion
 • Jag har blivit utsatt för mobbning på grund av mitt kön
 • Jag har blivit utsatt för mobbning på grund av att jag har en funktionsnedsättning
 • Jag har blivit utsatt för mobbning på grund av något annat

Resultat årskurs 5PDF (pdf, 106.9 kB)
Resultat årskurs 8PDF (pdf, 102.9 kB)

Årskurs 5
112 elever av totalt 121 elever har svarat på enkäten vilket ger en svarsprocent på 93 %.

Årskurs 8
84 elever av totalt 91 elever har svarat på enkäten vilket ger en svarsprocent på 92 %.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2016-06-22 14.48
av Henry Jonasson