Insamling hushållsavfall

I Härjedalens kommun slänger vi 4 000 ton sopor varje år som skickas till behandling. Det betyder mer än 350 kg hushållssopor per person varje år. Vi slänger tyvärr mer än vår miljö orkar ta emot

I avfallsguiden har vi samlat information kring sortering av avfall för att minska mängden hushållssopor.
Se avfallsguidenPDF (pdf, 1.4 MB)

Avgifter

Renhållningen har delat in avgifterna för sophantering i två delar:

  • Grundavgift - en fast årlig avgift som täcker kostnader för återvinningscentraler, information, miljöarbete, kundtjänst med mera.
  • Hämtningsavgift - täcker kostnader för insamling, transport och behandling av det brännbara hushållsavfallet. Avgiften är uppbyggd olika beroende på vilket hämtningsområde fastigheten ligger i. Områdena är beskrivna under Geografiska hämtområde i menyn till vänster.

Avgifterna finns i avfallstaxanPDF (pdf, 106.6 kB).

Kontakta oss

Kundtjänst renhållningen
renhallningen@herjedalen.se
Tel 0680-163 00

Telefontid
måndag-fredag klockan 9-12

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-04-09 17.48
av Åsa Evertsdotter