Insamling hushållsavfall

I Härjedalens kommun slänger vi ca 4 000 ton sopor varje år som skickas till behandling! Det betyder mer än 350 kg hushållssopor per person varje år.

Vi slänger tyvärr mer än vad vår miljö orkar ta emot!

I avfallsguiden har vi samlat information kring sortering av avfall så att vi kan minska mängden hushållssopor.
Se avfallsguidenPDF (pdf, 1.4 MB)

Avgifter

Renhållningen har delat in avgifterna för sophantering i två delar.

  • Grundavgift - en fast årlig avgift som täcker kostnader för återvinningscentraler, information, miljöarbete, kundtjänst mm.
  • Hämtningsavgift - täcker kostnader för insamling, transport och behandling av det brännbara hushållsavfallet. Avgiften är uppbyggd på olika sätt beroende på vilket hämtningsområde fastigheten ligger inom. Områdena är beskrivna under Geografiska hämtområde i menyn till vänster.

Avgifterna finns i avfallstaxanPDF (pdf, 106.6 kB).

Kontakta oss

Kundtjänst renhållningen
renhallningen@herjedalen.se
Tel 0680-163 00

Telefontider:
Måndag-fredag 09.00-12.00

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-02-21 10.14
av Mikael Hillborg