Sortering och Återvinning

I Härjedalen finns 6 st återvinningscentraler och 17 st återvinningsstationer.

Återvinningscentralerna är till för dina grovsopor, farligt avfall och elektronik avfall. Dessa sköts av kommunen och finansieras av alla fastighetsägares grundavgifter.

Återvinningsstationerna är där du lämnar förpackningar och tidningar. De sköts och underhålls av Förpackning- och Tidningsinsamlingen (FTI).


Avfall med producentansvar
Producentansvar innebär att producenterna ansvarar för att sina uttjänta produkter tas om hand och återvinns på ett korrekt sätt.
Följande produkter berörs av producentansvar:

  • Batterier och elektronikavfall - tas om hand på kommunens återvinningscentraler i ett samarbete med El-Kretsen. Man kan även lämna tillbaka produkterna i butiker där man köpt de.
  • Bilar - tas om hand av en bildemonterare. Gå in på bilretur.se för att läsa mer och se din närmaste bildemonterare.
  • Däck - tas om hand av däckverkstäder där man köper sina nya däck. Läs mer på Svensk Däckåtervinning AB
  • Förpackningar och returpapper - tas om hand på återvinningsstationer som sköts och underhålls av Förpackning- och Tidningsinsamlingen. Läs mer under FTIs Återvinningsstationer.
  • Läkemedel - tas om hand av apoteken som säljer läkemedel. Tänk på att t.ex. salvor, plåster och inhalatorer kan innehålla läkemedelsrester även när de är slut och ska tillbaka till apoteken.
  • Radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor - Kontakta strålskyddssäkerhetsmyndigheten.


Kontakta oss

Kundtjänst renhållningen
renhallningen@herjedalen.se
Tel 0680-163 00

Telefontider:
Måndag-fredag 09.00-12.00

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2016-04-14 08.51
av Henry Jonasson