Bygga och bo

Gemensam miljö- och byggavdelning med Bergs kommun

Den 1 januari 2019 är officiellt startdatum för samverkan mellan Bergs och Härjedalens kommuner i miljö- och byggfrågor. Den nya gemensamma miljö- och byggavdelningen har kontor i Svenstavik, Sveg, Hede och Funäsdalen.

Nya kontaktväggar till miljö- och byggavdelningen

Den största skillnaden är att handläggare från Härjedalens kommuns miljö- och byggförvaltning byter mejladresser från @herjedalen.se till @berg.se.

Officiell mejladress till miljö- och byggavdelningen är mob@berg.se. Alla handläggare har kvar samma telefonnummer. Kontaktuppgifter finns på respektive kommuns webbplats.

Varför gemensam nämnd och förvaltning för miljö och bygg?

I slutet av 2017 beslutade kommunfullmäktige i de båda kommunerna att börja samarbeta i en gemensam miljö- och byggnämnd med tillhörande förvaltning.

Tanken med sammanslagningen är att rusta organisationen bättre för framtiden när det gäller att uppfylla lagkrav men även för att behålla och utveckla specialkompetens hos medarbetare och på så vis säkra god service till medborgarna i de två kommunerna.

Bolag tar över vatten, avlopp, slamtömning och renhållning

Den 1 januari 2019 tar Vatten och miljöresurs AB över all kommunal verksamhet som rör vatten, avlopp, slamtömning och renhållning i Bergs och Härjedalens kommuner. Vatten och miljöresurs är ett kommunalt aktiebolag som ägs av Bergs och Härjedalens kommuner.

Bolaget har bildats för att klara framtida utveckling inom VA- och miljöområdet till exempel att rusta åldrande anläggningar, leva upp till ökade miljökrav, klimatanpassning och framtida investeringsbehov.

Nya kontaktvägar till vatten, avlopp, slamtömning och renhållning

Från 2 januari 2019 tar Vatten och miljöresurs emot frågor om kommunalt vatten och avlopp, slamtömning, sophämtning och avfall på telefon 010-25 15 315. Till årets slut fungerar kommunens kundtjänst 0680-163 00.

Året ut finns information på kommunens webbplats. Från 2019 finns informationen på den nya webbplatsen www.vattenmiljoresurs.se.

Högt tryck på miljö- och byggavdelningen under året
Under 2018 ska miljö- och byggavdelningarna i Härjedalens och Bergs kommuner slås ihop till en gemensam avdelning. Det kan påverka handläggningstiderna. Den nya gemensamma miljö- och byggorganisationen gäller från 1 januari 2019.
Läs mer om samarbetet med Bergs kommun.

Under vår och sommar ökar antal ansökningar om bygglov och anmälningar för att bygga altan, tillbyggnader och grävarbeten. Skicka in ansökan eller anmälan i god tid om du tänkt snickra under sommaren.

Byggmöten
Under byggmöten finns inte handläggare tillgängliga för besök, via telefon eller mejl. Byggmöten hålls tisdagar 9.00 - 12.00 den 26/2, 12/3, 26/3, 9/4, 23/4, 7/5 och 21/5.

Handläggningstid
I början av mars kommer många byggärenden in och handläggningstiden bli lång.

Vi rekryterar nya medarbetare så arbetsbelastningen är extra hög. 
Handläggningstiden på tio veckor kan inte garanteras. Lämna gärna in din kompletta ansökan i god tid.​

Nya regler för tomtkö
Se mera om tomtkö

Från 2 maj 2011 gäller nya plan- och bygglagen
Se mera på boverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Byggjobbare

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-02-15 09.10
av Anneli Floberg