Kungörelser 

Övrig info om planer

Se här

Kungörelse

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR BRUKSVALLARNA-RAMUNDBERGET- MITTÅDALEN-MESSLINGEN
Härjedalens kommun, Upprättad: september 2016

Enligt plan- och bygglagen 3 kap 9 § ska kommunen när översiktsplan upprättas eller ändras underrätta länsstyrelsen, de myndigheter och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av ärendet och ge dem tillfälle till samråd om förslaget.

Planens syfte är att:

Syftet med den fördjupade översiktsplanen (FÖP:en) är att kommunen ska erhålla en god och genomtänkt planberedskap för de närmaste årtiondena men som även ska skapa möjligheter för omständigheter och exploateringar som idag är oförutsägbara. Det är även viktigt att näringarna som verkar idag fortsättningsvis värnas och att de befintliga företagens utvecklingsmöjligheter tillvaratas.

Planförslaget finns tillgängligt på:
kommun.herjedalen.se/kommunalservice/byggabo/samhallsplanering/oversiktsplaner

Den som vill yttra sig över planen kan göra det skriftligen till Härjedalens kommun:

Miljö- och byggnämnden, Medborgarhuset, 840 80 Sveg, eller via e-post; miljo.bygg@herjedalen.se.

Senast 31 december 2016 ska synpunkter ha inkommit till kommunen.

Frågor besvaras per telefon av Britt-Mari Nordstrand 0680-161 42 och Elise Nilsson 0684-167 21.

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN I HÄRJEDALENS KOMMUN


Nya renhållningsföreskrifter

Härjedalens kommun har tagit fram förslag till nya renhållningsföreskrifter.
Se förslagPDF (pdf, 564.8 kB)

Se minnesanteckningar från möte i Lofsdalen angående nya hämtområden 8 juni.
MinnesanteckningarPDF (pdf, 112.7 kB)
PresentationPDF (pdf, 1.4 MB)

Lokala ordningsföreskrifter
Härjedalens kommun har reviderat lokala ordningsföreskrifter se föreskrifternaPDF (pdf, 162.6 kB)

Revideringen gäller en utökning av geografiska områden där förtäringsförbud råder mot alkoholhaltiga drycker i Sveg och på Vemdalsskalet, området runt Vemdalsskalets Torg, vägar och parkeringar bort mot Sörgårdarna. Kartor finns i föreskrifterna.

Renhållningsföreskrifterna är en del av renhållningsordningen för avfallshanteringen inom kommunen. De största förändringarna i förslaget till nya renhållningsföreskrifter är att ett flertal områden förändras från B-områden till A-områden samt att förutsättningarna för slamtömning förändras.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2017-05-08 20.35
av Henry Jonasson