Mark och exploatering

Mark- och exploateringsavdelningen svarar för frågor som rör:

  • Köp och försäljning av kommunägd skog och mark.
  • Exploateringsverksamhet, bostäder och industriområden.
  • Förmedling av småhustomter.
  • Kommunens mark.
  • Kommunens skogar.
  • Kartor, mätning och fastighetsfrågor
Kontaktinformation
Mark och exploatering
Medborgarhuset
842 80 SVEG
0680-161 00, växel

Mer kontaktinformation

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2015-04-30 08.01
av Henry Jonasson