Översiktsplaner

Nedan kan Du ladda ner den gällande översiktsplaner samt de fördjupade översiktplanerna. Nerladdningen kan ta lite tid då filen innehåller mycket text och färgbilder.

Översiktsplan Härjedalens kommun PDF (pdf, 25 MB)
Karta 1PDF (pdf, 1.5 MB)    Karta 2PDF (pdf, 1.3 MB)

Fördjupad översiktsplan Lofsdalen-GlötePDF (pdf, 4.5 MB)
PlankartaPDF (pdf, 2.5 MB)

Fördjupad översiktsplan Vemdalen-Björnrike områdetPDF (pdf, 6.1 MB)
Plankartor PDF (pdf, 8.8 MB)

Områdesplan Vemdalen byPDF (pdf, 14.3 MB)
PlankartaPDF (pdf, 9.5 MB)

Fördjupad översiktsplan för Funäsdalen - LjusnedalsområdetPDF (pdf, 2.9 MB)
PlankartaPDF (pdf, 1.9 MB)

Fördjupad översiktsplan för Tänndalen med omnejd PDF (pdf, 32 MB)
Plankarta PDF (pdf, 3.7 MB)
Översiktlig va-studie över Tänndalen-Fjällnäs, bilaga till fördjupad översiktsplan PDF (pdf, 26.8 kB)
VA-kartorPDF (pdf, 30 MB)

Fördjupad översiktsplan för östra SvegPDF (pdf, 541.3 kB)
PlankartaPDF (pdf, 4.8 MB)

Områdesplan för TännäsPDF (pdf, 51.4 MB)
PlankartaPDF (pdf, 7 MB)

Tillägg översiktsplan - Landsbyggdsutveckling i strandnära lägen(LIS)PDF (pdf, 7 MB)
LIS-plan miljökonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 73.5 kB)
LIS-plan kartbilagaPDF (pdf, 27 MB)
LIS-plan riktlinjerPDF (pdf, 1.3 MB)

Kulturmiljöprogram
Kulturmiljöprogram handlingPDF (pdf, 10.8 MB)

Vid frågor gällande översiktsplaner kontakta:

Planchef

Britt-Mari Nordstrand

0680-161 42

Stadsarkitekt

Karin Stare

0680-161 44

Planingenjör

Elise Nilsson

0684-167 21

Planadministratör

Anneli Floberg

0680-162 53

 

Översiktsplan
Kontaktinformation
Miljö- och bygg
miljo.bygg@herjedalen.se

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-03-22 14.27
av Anneli Floberg