Vatten och avlopp

Gatu- och VA avdelningen är driftansvarig för det kommunala vatten- och avloppssystemet.

Härjedalens kommun har ca 5 000 st vatten- och avloppsabonnenter, varav 2 500 st är fritidsboende.

Kommunen är uppdelad i 4 st kommundelar, Sveg, Hede, Funäsdalen och Ytterhogdal. I varje ort finns ett VA-förråd med ansvariga som sköter våra VA-verk.

Vår personal har jour dygnet runt. Är du i behov av hjälp under vanlig kontorstid ring till respektive arbetsledare.

Svegs-området
Arbetsledare:
Fredrik Busk, tel 0680-162 76

Hede-området
Arbetsledare:
Mats Bredesen, tel. 0684-168 57

Jesper Woxlägd, tel. 0680-169 86

Funäsdals-området
Arbetsledare:
Bengt Hjort tel. 0684-167 58

Ronnie Lidberg tel. 0684-167 56

Ytterhogdals-området
Arbetsledare:
Håkan Larsson tel. 070-603 37 25

Efter kontorstid ring till vår Larmcentral 063/12 20 02 så tar dom kontakt med vår jour- och beredskapspersonal

Om du har frågor kring vatten- och avloppsavgifterna?
Kontakta Henrik Ingvarsson, tel. 0680-161 91

Banner och länk till avgiftaavloppet.nu

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2016-06-08 09.55
av Judy Zackrisson