2019-07-05 10.55

Justerat protokoll, kommunstyrelsen

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 3 juli är justerat och finns som pdf-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag/bevis

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-07-03

Paragrafer

216--241

Anslaget publicerades

2019-07-05

Anslaget avpubliceras

2019-07-27

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Sveg

Ladda ner aktuellt protokoll

Protokoll Ks 2019-07-03 §§ 216--241PDF (pdf, 108.2 kB)

Hur man överklagar detta beslut

Klicka här för information om hur kommunens beslut kan överklagas


Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-07-05 10.55
av Johan Höglund