2019-03-12 17.15

Justerat protokoll, valnämnden

Protokoll från valnämndens sammanträde den 4 mars är justerat och finns som pdf-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag/bevis

Organ

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2019-03-04

Paragrafer

1--16

Anslaget publicerades

2019-03-12

Anslaget avpubliceras

2019-04-03

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Sveg

Ladda ner aktuellt protokoll

Valnämnden §§ 1-16PDF (pdf, 136.1 kB)

Hur man överklagar detta beslut

Klicka här för information om hur kommunala beslut överklagas


Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-03-12 17.15
av Johan Höglund