2018-09-13 08.13

Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2018-09-12 har justerats

§ 196 från kommunstyrelsens sammanträde den 12 september justerades omedelbart. Beslutet finns som pdf-fil. Den som vill överklaga beslutet måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag/bevis

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-09-12

Paragrafer

196

Anslaget publicerades

2018-09-13

Anslaget avpubliceras

2018-10-05

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Sveg

Ladda ner aktuellt protokoll

Ks § 196PDF (pdf, 59.6 kB)

Hur man överklagar detta beslut

Klicka här för information

 

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-09-13 08.13
av Johan Höglund