E-tjänster

Genom att använda våra e-tjänster (elektroniska tjänster) kan du uträtta ditt ärende direkt på webben när det passar dig bäst. Listan nedan innehåller de tjänster som finns idag.

Boka sommarjobb

Nu kan du boka sommarjobb på nätet.
Se bokningen
(Länken uppdateras inför varje ny säsong)

Sök bygglov på nätet

Du kan ansöka om bygglov, komplettera ärenden, ta del av beslut och utföra flera andra ärenden inom byggområdet direkt via webben. Det enda som krävs är att du har en e-legitimation.

E-tjänsterna för byggområdet är gemensamma för Berg och Härjedalens kommuner och du skickas därför till Bergs kommuns e-tjänsteportal.

E-tjänster inom byggområdet (på Bergs kommun webbplats)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälan till tomtkö

Lediga tomter för permanentboende kan du ställa dig i kö för direkt här på webben.

Anmälan till tomtkö

Bibliotek

Flera av bibliotekets tjänster är åtkomliga direkt på webben, 24-timmar om dygnet.
Du kan bland annat söka och reservera böcker, låna om böcker du har hemma och se vilka böcker du reserverat.
Bibliotek dygnet runtlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Betala räkningar

Autogiro
Man kan betala sin faktura till kommunen via autogiro. Då dras automatiskt beloppet från ditt konto på förfallodagen. Innan du kan börja nyttja autogiro måste du fylla i en blankett. Blanketten fyller du i här på webbplatsen, skriv sedan ut den och underteckna den innan du skickar den till oss.
Anmäl betalning via autogiro

E-faktura
Betala dina fakturor via Internet. Genom e-faktura erbjuder vi dig en enklare och betydligt säkrare betalningsrutin. Du har kvar kontrollen att bestämma att fakturan ska betalas, då du i Internetbanken går igenom fakturan och därefter, när du godkänt den, verkställer betalningen med några enkla klick.
Läs mer om E-faktura

Socialförvaltningen

Räkna själv ut om du är berättigad till försörjningsstöd
Se mera

Gymnasieansökan görs via Internet

Alla elever i kommunen ska numera göra sin gymnasieansökan via Internet.
Se mera om ansökningen

Politiker och beslut

Förtroendevalda
I Förtroendemannaregistret hittar du samtliga förtroendevalda i Härjedalens kommun.
Se förtroendemannaregistretlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Protokoll
Samlingssida med protokollen från kommunens styrelser, nämnder och utskott.
Till protokollen

Turism

Här kan du beställa turistbroschyrer
Till broschyrbeställningarna

E-tjänster

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-02-11 14.50
av Sofia Rudeklint