Fakturor från Härjedalens kommun

En faktura innehåller uppgifter om vem som ska betala, vilket belopp som ska betalas, vad beloppet avser samt när och hur betalning ska ske. Om kommunen inte har erhållit betalning för sin fordran senast på förfallodagen utgår dröjsmålsränta enligt gällande räntelag. Dröjsmålsränta faktureras antingen separat eller läggs på nästa faktura. Inkassokrav utsänds.

Autogiro

Autogiro innebär att faktura betalas automatiskt från ditt bankkonto. Inbetalningen sker på förfallodagen. Fakturan kommer till dig i vanlig tid. Du behöver se till att det finns pengar på ditt bankkonto senast dagen före förfallodagen. Beloppet dras automatiskt från ditt konto.

Om fakturan inte är korrekt eller om du har frågor ringer du telefonnumret på fakturan. Meddela oss om du byter kontonummer.

Att ansluta till autogiro är kostnadsfritt. Betalning via autogiro är enkelt och tidsbesparande. Du behöver inte passa förfallodagar, inte råka ut för förseningsavgifter och inte riskera att en faktura kommer bort.

Innan autogiroanslutningen är klar kan det komma en faktura med ett vanligt inbetalningskort, betala då detta. När anslutningen är gjord framgår det av fakturan att betalning sker via autogiro. Anmäl på nedanstående länk att du vill ha autogiro genom att fylla i och skicka blanketten med post till kommunen. Eller ring vår växel 0680-161 00, så skickar vi blanketten till dig.

Blankett för autogiroPDF (pdf, 82.1 kB)

E-faktura för företag

Se mera infolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

E-faktura för privatpersoner

E-faktura innebär att du får fakturorna i din internetbank istället för på papper.

Betalningen sker via internetbanken sedan du godkänt dem. Du slipper att skriva in OCR-nummer. Anmäl att du vill ha e-faktura i internettjänsten hos din bank.

Kommunens bankgiro

Härjedalens kommuns bankgiro är 251- 5294.

Betalar du på annat sätt än med det utskickade inbetalningskortet måste du ange fakturanummer och kundnummer.

Fakturahandläggare

Vem kontaktar jag

Vi kan hjälpa dig

Telefon

Barnomsorgsfakturor

Elin Kojan

073-045 72 57
Vatten- och avloppsfakturor, anslutningsavgifter VA,
diverse förrådsfakturering

Henrik Ingvarsson

0680-161 91 

 

Telefontid 9-12

Renhållning och slamtömning

Kundtjänst

0680-163 00

Uppehåll sophämtningsavgift

Miljö

Fakturor äldreboende, vård och omsorg

Avgiftshandläggare

0680-169 13
Bygglovs-, miljö-, livsmedelsavgifter

Elisabeth Melin

0680-161 50
Hyror

Birgitta Andersson

0680-169 53

 

 

 

Motorvärmare

Ann Kristin Olofsson

0680-162 01
Ströfakturering

Annmarie Proos

0680-163 18
SKULDER TILL KOMMUNEN

 

 

Skulder till kommunen

Elin Eriksson

0680-161 78

Avbetalningar, anstånd, påminnelser, inkassokrav
eller betalningsföreläggande

 

 

 

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-09-18 10.56
av Åsa Evertsdotter