Gator, vägar och parker

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för drift- och underhåll av vägar, t ex vinterväghållning, gatubelysning, reparationer och byggande.

Vår personal står alltid till tjänst om du har frågor.
Ring eller skicka e-post till den du vill nå.

Titel

Namn

Telefon

Gatuingenjör

Erik Bäckström

0684-167 27

Teknisk assistent

Birgitta Hansson

0680-162 03


Sidinformation

Sidan uppdaterad 2017-03-28 13.19
av Mikael Hillborg