Gatubelysning

Gatu och parkavdelningen ansvarar för all offentlig belysning i gator och parker i tätorterna. Vi hjälper även vägsamfälligheter och Vägverket med deras belysning.

Tillsyn och utbyte av lampor sker vanligtvis tre gånger/år. Om flera lampor på samma plats eller vid viktiga korsningar slocknat utför vi byte av dessa året om.

Har ni en lampa som ni vill anmäla trasig gör ni det via vår felanmälan.

Övriga frågor eller önskemål besvaras av:
Pär Olofsson, avdelningschef gatu/va 
Tel. 0680-161 80
par.olofsson@herjedalen.se

Gatubelysning

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2017-03-28 13.27
av Mikael Hillborg