Dricksvatten

Dricksvatten definieras som: Vatten som används till dryck, matlagning och beredning av livsmedel.

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Det är därför viktigt att vattentäkterna har en hög säkerhet för att kunna framställa dricksvatten av god kvalitet.
Miljö- och byggförvaltningen bevakar som tillsynsmyndighet vattenkvaliteten i kommunala och större privata vattenverk.

I ett egenkontrollprogram finns upprättade rutiner för hur lokaler, utrustning etc. ska skötas samt hur provtagningsschemat på dricksvattnet ska se ut. Kontrollprogrammet fastställs av miljö- och byggnämnden, som utövar tillsyn över att kommunens VA-avdelning och de privata verksamhetsutövarna följer det fastställda kontrollprogrammet.

I Härjedalens kommun finns det 27 stycken kommunala dricksvattenverk som försörjer ca 5500 abonnenter.

Vattenbrunn

Handläggare dricksvattenfrågor:
Tina Dyrvold-Carlsson
Tel: 0680-161 24
E-post: tina.dyrvold-carlsson@herjedalen.se

Frågor angående analyser av dricksvatten kan ställas till exv:

Alcontrol AB, Mariehemsvägen 6, Box 6519,
906 12 Umeå
Tel.nummer: 090-71 16 60
Fax.nummer: 090-71 16 69
Hemsida: www.alcontrol.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hjortens Laboratorium, Fagerbacken 28,
831 46 Östersund
Tel.nummer: 063- 13 23 55
Fax.nummer: 063-13 23 57
Hemsida:www.hjortenslab.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gällande EU-direktiv 98/83/EG som införts i svensk lagstiftning, har medfört att tidigare gällande kungörelse har ersatts av en föreskrift (SLVFS 2001:30). Förändringar har medfört att gränsvärden för enskild vattentäkt är borttagen och istället finns värden för vad som anses acceptabel dricksvattenkvalitet, dessutom har kvalitetskraven ändrats och många parametrar och gränsvärden har tillkommit, försvunnit eller ändrats.

En annan ändring är att större vattentäkter jämställs med allmänna anläggningar. De nya reglerna gäller allt vatten som är dricksvatten. De omfattar alla vattentäkter som försörjer mer än 50 personer eller större uttag än 10 m³/ dygn, uthyrning med mer än 9 bäddar, livsmedelsföretag och offentliga lokaler. Föreskrifterna omfattar även kommersiell verksamhet där tillhandahavaren mot ersättning levererar vatten.

De nya gränsvärdena finns sammanställda på Alcontrols hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Genom att klicka på rubrikerna till vänster hittas ytterligare upplysningar kring dricksvatten.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2014-04-30 08.02
av Henry Jonasson