Härjedalens ungdomsråd

Kommunstyrelsen beslutade, 2013/§40 att inrätta ett ungdomsråd i Härjedalen, Härjedalens ungdomsråd (HUR).

HUR är en religiöst och politiskt obunden inrättning som är organisatoriskt knuten till kommunstyrelsen. HUR består av ungdomar i åldrarna 13-25 år samt två representanter från kommunstyrelsen.

HUR är en inrättning för samråd och kommunikation mellan Härjedalens ungdomar och kommunens styrelser och nämnder.

HUR är inte beslutande utan ska vara ett remiss- och referensorgan med överläggningsrätt och med uppgift att vara rådgivande i frågor som särskilt rör ungdomar.

Syftet är att vara en samlingspunkt för ungdomars frågor och åsikter, en hjälp att komma till tals med beslutsfattare, samt ett forum för ungdomar i Härjedalen med idéer och intresse för inflytande och delaktighet i demokratifrågor.

Kontakt: hur@herjedalen.se

Protokoll och kallelser 2014
DatumTidPlatsProtokoll
Protokoll och kallelser 2013
DatumTidPlatsProtokoll
2013-04-23 Sonfjällsskolan HedeProtokollPDF (pdf, 58.8 kB)
2013-06-11 Folkets Hus SvegProtokollPDF (pdf, 58.2 kB)
2013-09-23 Biblioteket SvegProtokollPDF (pdf, 58.7 kB)
2013-11-07 Medborgarhuset SvegProtokollPDF (pdf, 60.2 kB)
2014-03-27 Ungdomsgården, SvegProtokollPDF (pdf, 49 kB)
2014-09-25 Ungdomsgården, HedeProtokollPDF (pdf, 36.1 kB)

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2014-10-15 15.36
av Henry Jonasson