Förtroendevalda hos oss

Förtroendevalda är politiker som valts av kommuninvånarna. De förtroendevalda är kommuninvånare som valt att engagera sig i politiska partier och i kommunpolitiken.

Styrelser och nämnder

Vid årsskiftet 2018/2019 avvecklades Nämnden för bildning, fritid och kultur samt Socialnämnden. Miljö- och byggnämnden blev gemensam med Bergs kommun. Mycket av de tidigare facknämndernas verksamhet kommer nu att skötas av utskott under kommunstyrelsen.        

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunledningsutskott
Samhällsbyggnadsutskott
Bildningsutskott
Socialutskott

Gemensam miljö- och byggnämnd

Krisledningnämnd

Övrigt

Revisorer

Kontaktinformation


Kommunalråd
Anders Häggkvist (C)
Tel: 070-339 13 51

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-01-09 08.52
av Johan Höglund