2018-05-04 15.43

Sammanträdesprotokoll från Gemensamma nämnden för upphandlings sammanträde 23 april 2018

Protokoll från Gemensamma nämnden för upphandlings sammanträde den 23 april 2018 är justerat och finns som pdf-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag/bevis

Organ

Gemensamma nämnden för upphandling

Sammanträdesdatum

2018-04-23

Paragrafer

12-25

Anslaget publicerades

2018-05-04

Anslaget avpubliceras

2018-05-25

Förvaringsplats för protokollet

Regionens hus, samordningskansliet

Ladda ner aktuellt protokoll

GNU 2018-04-23PDF (pdf, 1.4 MB)

Hur man överklagar detta beslut

Klicka här

 

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-05-04 15.43
av Sarah Tjärnås