2018-06-13 12.46

Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 12 juni

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 12 juni 2018 är justerat och finns som pdf-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag/bevis

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-06-12

Paragrafer

139--157

Anslaget publicerades

2018-06-13

Anslaget avpubliceras

2018-07-05

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Sveg

Ladda ner aktuellt protokoll

Protokoll Ks 2018-06-12 §§ 139--157PDF (pdf, 104.1 kB)

Hur man överklagar detta beslut

Klicka här

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-06-13 12.46
av Johan Höglund