Digital anslagstavla, officiell

Här är Härjedalens kommuns officiella anslagstavla. Här finns de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldiga att anslå.

På denna digitala anslagstavla anslås de beslut som fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder och utskott. Anslaget finns på digitala anslagstavlan i tre veckor. Här anslås även kallelse till kommunfullmäktige.

Under anslagningstiden, som är tre veckor, har du möjlighet att överklaga ett beslut. Kommunen tar bort anslagen efter att anslagningstiden har gått ut.

Läs mer om hur du överklagar

Aktuella anslag och kungörelser

Rättslig betydelse

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse genom att tidpunkten för anslag av justerade protokoll är utgångspunkt för beräkning av tid för överklagande av kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens, nämnders och utskotts beslut.

Anslaget är ett viktigt besked

Vid varje sammanträde skrivs det ett protokoll. Protokollet justeras (skrivs under) av ordföranden och en eller två justeringspersoner, allt för att kontrollera att beslutet är riktigt formulerat. Efter justering anslås protokollet på kommunens officiella digitala anslagstavla.

Av anslaget framgår vilket sammanträde det gäller, när protokollet är justerat och när det anslagits. Det framgår även hur länge anslaget anslås (sitter uppe). Anslaget är ett viktigt besked om att protokollet är justerat, och att överklagandetiden (besvärstiden) för de beslut som tagits börjar löpa.

När kan jag överklaga ett beslut?

Anslaget sitter uppe i tre veckor. Under denna tid har du som kommuninvånare rätt att överklaga. Överklagande av ett politiskt beslut ska ha kommit in till länsrätten inom tre veckor från den dag anslaget sattes upp, det vill säga inom den tid anslaget sitter uppe.

Var finns protokollen?

Du hittar nämndernas protokoll här på kommunens webbplats under Kommunal service, Politik & Dialog, Protokoll och kallelse.
Se protokoll

Originalprotokollen finns på Medborgarhuset.

Öppettider

Överförmyndaren i Härjedalens kommun meddelar att följande öppettider gäller:

Expeditionens öppettider:
Måndag-fredag kl. 09.00 – 15.00 med stängt för lunch kl. 12.00 – 13.00

Telefontid (handläggare):
Mån-fredag kl. 10.00 – 12.00

Telefontid (överförmyndare):
Måndagar kl. 10.00 – 12.00
Torsdagar kl. 13.00–15.00

Den digitala anslagstavlan gäller från 2018
Kommunen använder sedan 1 januari 2018 en digital anslagstavla

Fakta
En ny kommunallag gäller från och med 1 januari 2018 och lagen (1970:462) om vissa anslag på kommuns anslagstavla upphävs.

Det innebär bland annat att fullmäktiges sammanträden inte längre måste annonseras ut i den lokala tidningen och att den officiella anslagstavlan i fortsättningen ska vara webbaserad. Tidpunkten för fullmäktigesammanträdet ska därmed tillkännages på den digitala officiella anslagstavlan.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-01-30 15.13
av Henry Jonasson