2018-03-06 08.38

Sammanträdesprotokoll från kommunledningsutskottets sammanträde 2018-02-22

Protokoll från kommunledningsutskottets sammanträde 2018-02-22 är justerat och finns som pdf-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag/bevis

Organ

Kommunledningsutskottet

Sammanträdesdatum

2018-02-22

Paragrafer

38--39

Anslaget publicerades

2018-03-06

Anslaget avpubliceras

2018-03-28

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Sveg

Ladda ner aktuellt protokoll

Klu §§ 38--39PDF (pdf, 34 kB)

Hur man överklagar detta beslut

Klicka här

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-03-06 08.38
av Johan Höglund