2018-03-13 15.14

Sammanträdesprotokoll från socialnämndens sammanträde 2018-02-27

Protokoll från socialnämndens sammanträde den 27 februari 2018 är justerat och finns som pdf-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag/bevis

Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2018-02-27

Paragrafer

18-41

Anslaget publicerades

2018-03-13

Anslaget avpubliceras

2018-04-03

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Sveg

Ladda ner aktuellt protokoll

Protokoll Sn 2018-02-27

Hur man överklagar detta beslut

Hur man överklagar

 

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-03-13 15.14
av Belinda Härjebäck