Kungörelser 

Beslut om interimistiskt förbud enligt 7 kap. 24 § miljöbalken inom planerat vattenskyddsområde för vattentäkter på fastigheterna Herrö 1:14 m fl, Hån 2:6 m fl, Ytterberg 28:15 m fl, Linsell 28:2 m fl, Lillhärdals kyrkby 36:5 m fl.

Härjedalens kommun, Kommunfullmäktige, har den 2 oktober 2017 beslutat (Kf §§ 159-163) om interimistiskt beslut enligt 7 kap. 24 § miljöbalken mot vissa åtgärder, som då inte får ske utan tillstånd, i högst ett år inom planerat vattenskyddsområde för vattentäkter på fastigheterna Herrö 1:14 m fl, Vemhån 2:6 m fl, Ytterberg 28:15 m fl, Linsell 28:2 m fl, Lillhärdals kyrkby 36:5 m fl i Härjedalens kommun.

Besluten samt upplysningar om hur man överklagar finns tillgängligt för allmänheten på Medborgarhuset i Sveg vardagar 09:00-12:00 och 13:00-15:00 samt på kommunens hemsida: www.herjedalen.se/kommunalservice/byggabo/kungorelser

Den som vill överklaga beslutet ska göra det skriftligen genom besvär hos Länsstyrelsen, skicka överklagandet till Härjedalens kommun, Miljö- och byggnämnden, Medborgarhuset, 842 80 Sveg senast den 27 november 2017.

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

 

NYA RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER
Härjedalens kommun har tagit fram förslag till nya renhållningsföreskrifter.
Se förslagPDF (pdf, 564.8 kB)

Se minnesanteckningar från möte i Lofsdalen angående nya hämtområden 8 juni.
MinnesanteckningarPDF (pdf, 112.7 kB)
PresentationPDF (pdf, 1.4 MB)

LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER
Härjedalens kommun har reviderat lokala ordningsföreskrifter se föreskrifternaPDF (pdf, 162.6 kB)

Revideringen gäller en utökning av geografiska områden där förtäringsförbud råder mot alkoholhaltiga drycker i Sveg och på Vemdalsskalet, området runt Vemdalsskalets Torg, vägar och parkeringar bort mot Sörgårdarna. Kartor finns i föreskrifterna.

Renhållningsföreskrifterna är en del av renhållningsordningen för avfallshanteringen inom kommunen. De största förändringarna i förslaget till nya renhållningsföreskrifter är att ett flertal områden förändras från B-områden till A-områden samt att förutsättningarna för slamtömning förändras.

Övrig info om planer

Se här

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2017-11-01 08.35
av Henry Jonasson