Protokoll

Kommunen publicerar inte längre protokollen med justerarnas signaturer. Publicerade protokoll är likadana som originalen, med undantaget att underskrifter saknas. Kopior av orginalprotokollen kan beställas hos kansliet. Kallelser publiceras fortsättningsvis som anslag på anslagstavlan.

Förändringen beror främst på tvingande krav på att dokument som publiceras på kommunens webbplats måste kunna läsas upp i webbläsare. För tillfället har kommunen ingen annan möjlig teknisk lösning på detta.

Ökade risker för urkundsförfalskning är också ett skäl till att undertecknade kopior av protokollen inte längre publiceras.

Under de politiska organen i undermenyn finns respektive protokoll med de beslut som fattats av kommunfullmäktige, styrelse och nämnder.

Ett protokoll läggs ut på nätet ett antal dagar efter sammanträdet. Protokollet ska först skrivas och sedan undertecknas av ordförande (som är den som ytterst ansvarar för protokollet) samt en justerare. Enligt kommunallagen ska protokoll justeras inom 14 dagar från sammanträdet.

Protokoll från miljö- och byggnämndens sammanträden publiceras inte på webbplatsen för att minimera risken att personuppgifter publiceras i strid med personuppgiftslagen. Protokoll från nämndens sammanträden kan beställas hos miljö- och byggavdelningen miljo.bygg@herjedalen.se.

Protokoll äldre än 3 år finns hos respektive nämnd.

Länk till Adobe`s hemsida

För att läsa våra dokument i pdf-format behövs Adobe Reader. 

Hämta en gratisversion av
Adobe Reader länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktinformation
Vid problem kontakta respektive sidansvarig.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-08-07 17.08
av Åsa Evertsdotter