Fritid

Målet för vårt arbete är att alla som bor i Härjedalen ska få en så rik och aktiv fritid som möjligt. Med stöd av staben för bildning, fritid och kultur ska vi arbeta för att de politiska mål, som finns redovisade i kommunens kultur- och fritidsplan, blir uppfyllda.

Våra verksamheter

 
  • Badhus och simhallar
  • Anläggningar för idrott och friluftsliv
  • Handlägga bidrag till ungdomsorganisationer och föreningsliv
  • Stötta nya föreningar och ny verksamhet
  • Förmedla kontakt och stöd
  • Handlägga lotteriärenden
  • Arrangemang, kommunskidan 
  • Dela ut årligt idrottsstipendium
  • Bevilja donationsmedel ur fonder

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-10-26 11.28
av Mikael Hillborg