Fritid

Målet för vårt arbete är att alla som bor i Härjedalen ska få en så rik och aktiv fritid som möjligt. Med stöd av staben för bildning, fritid och kultur ska vi arbeta för att de politiska mål blir uppfyllda, som finns redovisade i kommunens kultur- och fritidsplan.

Våra verksamhetsområden

  • Fritidsgårdsverksamhet
  • Badhus, simhallar och dess verksamhet
  • Anläggningar för idrott och friluftsliv
  • Handlägger bidrag till ungdomsorganisationer och föreningsliv
  • Stöttar nya föreningar och ny verksamhet
  • Förmedlar kontakt och stöd
  • Handlägger lotteriärenden
  • Arrangemang, kommunskidan 
  • Delar ut årligt idrottsstipendium
  • Beviljar donationsmedel ur fonder
Fritidsbild

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2017-11-22 11.44
av Henry Jonasson