Nominera- Ansök

Förslag eller ansökan till idrottspris eller idrottsstipendiet, med motivering, skall vara Nämnden för bildning, fritid och kultur, Medborgarhuset, 842 80 SVEG tillhanda senast 2017-10-20.


IdrottsprisetNedanstående är frivilligt.IdrottsstipendiumNedanstående är frivilligt.Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-09-17 14.46
av Anna Elfqvist