Kultur

Kulturen i Härjedalen består bl.a. av bibliotek, utställningar, musik-, författarbesök, dans- och teaterarrangemang.

Förutom kulturarrangemang i egen regi ger kommunen stöd i form av bidrag till föreningar och arrangemang.

Kommunägd konst finns placerade på förvaltningar, äldreboenden och i andra offentliga rum så många får möjlighet att se dem.

På biblioteket finns Gösta Bjelkeborns forskning om emigrationen från Härjedalen.

I arkivet finns Oskar Olofssons fotosamling, Folke Pålssons arkiv samt Frans Järnankars samlade material som man kan ta del av genom biblioteket.

En stor kulturprofil har nu gått ur tiden men som säkerligen alltid kommer berika samhället med sitt konstnärskap.

Rosa var en stor silversmed som omtolkade och moderniserade romernas traditionella silversmide men hon är kanske minst lika känd som förkämpe för romers rättigheter och plats i samhället.

Målning av Magdalena Brunzell
Målning av Magdalena Brunzell

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2017-11-22 09.10
av Henry Jonasson