Funäsdalens bibliotek

Biblioteket i Funäsdalen är placerat mitt i Funäsdalens skola. På biblioteket som är till för alla finns förutom allt som hör ett bibliotek till även:

  • En samisk avdelning med böcker på samiska och böcker om samiskt konsthantverk, sameslöjd, renskötsel och mycket annat.
  • En härjedalsk avdelning med litteratur, filmer och annat med anknytning till lokalsamhället.
  • Fyra datorarbetsplatser för allmänheten, med internetuppkoppling.

Gærjagåetie Bïenjedaelesne Bïenjedaelien skuvlen jarngesne. Gærjagåetie dïhte gaajhkide dovnide almetjidie jïh desnie dovne:

  • Saemien goevtese gærjah samiengïelesne jïh gærjah kåansten, saemieduedtien, båatsoeburrien bïjre jih jijnjh vielie.
  • Herjedaelien goevtese tjaalaldahkigujmie, filmigujmie jïh jijnjh vielie byjreshke sïebriedahken bïjre.
  • Njieljie barkoesijjie datovrigujmie siebredahken almetjidie internetine.

Personal:

Anette Mörtberg
Bibliotekarie/Filialföreståndare
Telefon: 0684-167 69
anette.mortberg@herjedalen.se

Karin Ohlsson
Biblioteksassistent
Telefon: 0684-167 69
karin.ohlsson@herjedalen.se

 

Utställning
Julia och Jamie på Ateljè Lillsjönäset ställer ut hantverk på biblioteket i Funäsdalen till i mitten av mars.

Kontakta oss:
Skolbacken Box 74
840 95 Funäsdalen
0684-167 69
biblioteket.funasdalen@
herjedalen.se

Öppettider:
Måndag:
10:00 - 15:00, 17:00 - 19:00
Tisdag: Stängt
Onsdag: 10:00 - 16:00
Torsdag: 10:00 - 15:00, 17:00 - 19:00
Fredag: Stängt
Lördag: Stängt
Söndag: Stängt

För avvikelser se kataloglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-02-12 08.00
av Henry Jonasson