Kulturskolan i Härjedalen

Härjedalens kommun erbjuder kulturskola på grundskolorna och Härjedalens gymnasium. Kulturskolan är avgiftsfri.

Under årskurs 3 erbjuds alla elever att söka till kulturskolan för att börja där i årskurs 4.

Ansökan till Kulturskolan inför kommande läsår görs senast 31 maj via länk till vänster: Anmälan - avanmälan.

Musik

Från årskurs 4 erbjuds alla elever musik i kulturskolan. I den frivilliga musikundervisningen deltar ca 250 elever på ett flertal instrument och i sång. Eleverna erbjuds möjlighet att delta enskilt och i grupp eller ensemble. Vissa instrument finns det möjlighet att låna.

Musikproduktion - komposition och studioteknik

Kurs i musikproduktion erbjuds elever från årskurs 7. Eleverna lär sig skapa och spela in musik.

Ljud- och ljusteknik

Ljud och ljusteknik erbjuds elever från årskurs 7. Här lär sig eleverna att skapa ljud- och ljusmiljöer i sudio och på scen.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-04-09 14.39
av Kicki Hallgren