Nominera - Ansök

Förslag till kulturpristagare och ansökan till kulturstipendium 2018 skall vara Nämnden för bildning, fritid och kultur, Medborgarhuset,842 80 SVEG tillhanda senast 2018-10-19.

Upplysningar lämnas av Linda Bergström, tf kulturchef tfn 0680-161 25 eller Fritidskontoret tfn 0680-161 26.

KulturpristagareNedanstående är frivilligt.Kulturstipendium

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-09-17 14.43
av Anna Elfqvist