2017-10-26 09.54

Inbjudan - En arena i världsklass!

Intresset för att besöka den svenska fjällvärlden ökar vilket också påverkar stora delar av Jämtland Härjedalen. Många söker naturupplevelsen men intresset för kulturarvet ökar också. Vandringen har ökat starkt under flera år men nya aktiviteter som löpning och cykling på fjället har bidragit till nya gäster ute i naturen. Det ökade intresset är positivt och skapar möjligheter till affärsutveckling inom t ex guidning, ny teknik för säkerhet och upplevelser samt uthyrning av utrustning i nya former men det finns även utmaningar.

Hur ska vi möta det ökande intresset på ett hållbart sätt, hur nyttjar vi gästens vilja att ta ansvar och hur kan vi genom en tydlig kommunikation locka gäster till områden som erbjuder väl anpassade leder, information och upplevelser? Vilka trender ligger bakom den här utvecklingen och vad behöver vi förstå för att kunna möta utvecklingen på ett positivt sätt?

Det här är bakgrunden till att vi vill bjuda in till en workshop torsdag den 30 november kl 09:00-12:30 i loungen på Jämtkraft Arena för att låta oss inspireras och diskutera hur vi gemensamt kan jobba vidare.

Se inbjudanPDF (pdf, 105.4 kB)

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2017-10-26 09.54
av Henry Jonasson