Serveringstillstånd

I Härjedalens kommun är det miljö- och byggförvaltningen som handlägger ärenden som gäller alkoholserveringstillstånd och folkölsförsäljning. Kommunen har även tillsyn över de restauranger som fått serveringstillstånd samt folkölstillsyn.

Alkohollagen är den lagstiftning som reglerar vad som krävs för att få sälja alkohol. Lagen är en social skyddslag och har till främsta syfte att begränsa alkoholens skadeverkningar. Den alkoholpolitiska hänsynen har enligt lagen företräde framför de näringspolitiska. Lagen begränsar också tillgängligheten bland annat genom att endast sådana serveringsställen som uppfyller de i lagen högt ställda kraven beträffande kök och mathållning ska kunna komma ifråga för alkoholservering.

Hela alkohollagen kan du läsa på riksdagens hemsida: Alkohollag (2010:1622)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillståndshavaren ges ansvaret att inom vissa i lagen och tillståndet givna ramar själv få utforma sin verksamhet. Kommunens uppgift är att vägleda tillståndshavaren och kontrollera att reglerna följs. Servering av alkoholdrycker får alltså endast ske i sådan omfattning och i sådana former att skador eller brister i ordning och nykterhet på serveringsstället inte uppstår och som ett särskilt skydd för ungdomen finns åldersgränser.

Kommunen vill bidra till att restaurangerna i Härjedalen ska vara trevliga mötesplatser där alkoholen serveras under ansvarsfulla former. Detta tror vi oss kunna uppnå genom ett nära samarbete med restaurangbranschen och med andra berörda myndigheter där det gemensamma målet är att motverka de sociala skadeverkningar som alkoholkonsumtion kan ge upphov till och skydda ungdomen.

Information kring tillsyn och regelverk finns att läsa på Folkhälsomyndighetenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hemsida.

Riktlinjer för serveringstillstånd i Härjedalens kommunPDF (pdf, 150.5 kB)

Alkoholhandläggare                                  


Åsa Eising

Telefon 0687-162 52
E-post: asa.eising@berg.se

Lisa Ahlstedt

Telefon 0680-163 49

E-post: lisa.ahlstedt@berg.se


Taxor och information               

Blanketter                                     

Avgifter

Ansökan - nytt tillståndPDF (pdf, 332.2 kB)


Finansiering - nytt tillståndPDF (pdf, 199.2 kB)


Anmälan om ändrade ägarförhållandenPDF (pdf, 393.6 kB)


Finansiering - ägarförhållandenPDF (pdf, 61.9 kB)


Meritförteckninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
ServeringsansvarigaPDF (pdf, 239.8 kB)


Anmälan - Provsmakning för tillståndshavare med stadigvarande serveringstillståndPDF (pdf, 173.1 kB)


Anmälan - Provsmakning för tillverkare med stadigvarande serveringstillståndPDF (pdf, 231.6 kB)


Anmälan - Kryddning av spritdryck för servering som snapsPDF (pdf, 189.6 kB)


Anmälan om försäljning av folkölPDF (pdf, 194.2 kB)


Anmälan, beslut - serveringslokal för cateringtillståndPDF (pdf, 243.9 kB)


Anmälan - upphörande av serveringPDF (pdf, 139.3 kB)


Bilaga personer med betyande inflytandePDF (pdf, 182.2 kB)


Anmälan om registrering av livsmedelslokalPDF (pdf, 53 kB)


Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-02-19 13.57
av Anneli Floberg