Arbetsmarknadsenheten

Härjedalens kommuns arbetsmarknadsenhet återfinns inom avdelning Arbete och Aktivitet.

Arbetsmarknadsenheten samordnar kommunens arbetsmarknadspolitiska och arbetsbefrämjande åtgärder, samt är kommunens resurs för individer som står utanför arbetsmarknaden.

Två av fem mål som EU ska ha uppnått till 2020

1: Sysselsättning
75% av 20-64 åringarna skall ha arbete.

4: Utbildning
Andelen elever som hoppar av skolan i förtid ska vara lägre än 10%
Minst 40% av 30-40 åringarna ska ha högre utbildning

 

Kommunerna har en viktig uppgift att fylla när det gäller att ställa bra och utvecklande praktik- och utredningsplatser till arbetsförmedlingens förfogande samt att driva speciella verksamheter för de arbetslösa som har svårigheter att ta sig ut på arbetsmarknaden. (SKL)

Arbetsmarknadsenhetens Nyhetsbrev

Sammanfattning för 2017 och blickar framåt för 2018PDF (pdf, 458.7 kB)

Kontaktinformation

Arbetsmarknadsenheten

arbetsmarknadsenheten@herjedalen.se

Arbetsmarknadshandläggare

Maila Dimle Karlsson
maila.dimle-karlsson@herjedalen.se


Avdelningschef

Eva Larsson
eva.larsson@herjedalen.se

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2017-12-22 08.32
av Henry Jonasson