Kommunkansliet

Kansliet har en samordnings- och servicefunktion med ansvar för dokumenthantering.

Kansliet genomför planerings- och utredningsarbete av övergripande och allmän karaktär.

Titel

Namn

Telefon

E-post

Kanslichef

Mats Sjöstedt

0680-161 64

mats.sjostedt@herjedalen.se

Kommunsekreterare

Johan Höglund

0680-161 94

johan.hoglund@herjedalen.se

Nämndsekreterare

Belinda Härjebäck

0680-161 73

belinda.harjeback@herjedalen.se

Nämndsekreterare/Registrator

Sarah Tjärnås

0680-161 41

sarah.tjarnas@herjedalen.se

Registrator

Camilla Mehlqvist

0680-161 46

camilla.mehlqvist@herjedalen.se

Arkivassistent

Kristina Pålsson

0680-161 32

kristina.palsson@herjedalen.se

 

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-02-02 08.54
av Camilla Mehlqvist