Lokalkontoret Ytterhogdal

Adress:
Ångevägen 12
840 90 Ytterhogdal
Tel: 0680-164 50
Fax: 0680-164 35

Öppettider:
Måndag-fredag
08.00-12.00

Extra telefon.
Skulle våra telefoner inte fungera, p.g.a. fel i växeln m.m. har vi en extern telefon, 0680-607 07


Förvaltning

Namn

Telefon

E-post

Kansli/bibliotek

Malin Barkelind

0680-164 50

E-post till respektive tjänstemän

Samhällsbyggnad

Lena Eriksson

0680-161 95

Dubbelnamn och å, ä, ö etc. skrivs

Vatten och avlopp


0680-164 31

på följande sätt:
anna-lisa.andersson@herjedalen.se
Hèléne Jönsson blir:


 


helene.jonsson@herjedalen.se

 

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2017-03-01 11.54
av Henry Jonasson