Socialförvaltningen

Socialförvaltningens främsta uppgift är att hjälpa människor som på grund av ålder, handikapp, ekonomiska eller familjeproblem behöver olika former av stöd och hjälp.

Trygghet, kvalitet och delaktighet kännetecknar god omsorg. Kontakt och gemenskap med andra människor påverkar i allra högsta grad vårt välbefinnande. Våra barn, handikappade och äldre har särskilda behov av livskvalitet och trygghet.

Verksamheten är uppdelad i tre verksamhetsområden
Individ- och familjeomsorg
Omsorg
Ensamkommande barn och ungdomar

Chef för socialförvaltningen är
Anda Embretzen
tfn 0680-176 59
anda.embretzen@herjedalen.se

Expedition, tfn 0680-161 40
Exp.tider: Kl. 10.00 - 14.30
Lunch mellan 12-13

Kontaktinformation
Postadress
Härjedalens kommun
Sociala
Medborgarhuset
842 80 Sveg

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2017-10-02 10.06
av Helena Lindell