Kommunens ledningsgrupp

Kommunens ledningsgrupp leds av kommunchefen.

I ledningsgruppen deltar:

  • kommunchef
  • chef för samhällsbyggnadsförvaltningen,
  • chef för bildning, fritid och kultur
  • socialchef
  • chef för miljö och byggförvaltningen
  • kansli och it-chef
  • personalchef
  • ekonomichef

Ledningsgruppens uppdrag är att leda, styra och samordna tjänstemannaorganisationen i kommunen. Det innebär att med ett helhetsperspektiv följa verksamheterna, identifiera förändrings- och utvecklingsbehov och ta initiativ till nödvändiga förändringar.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-01-24 08.50
av Sarah Tjärnås