Ekonomi

Ekonomiavdelningen har hand om kommunens finansförvaltning och samordnar utformningen av övergripande riktlinjer och ramar för den ekonomiska styrningen av verksamheterna.

I avdelningens uppgifter ingår att:

  • samordna den övergripande ekonomiska planeringen samt upprätta års- och flerårsbudget
  • sköta den löpande bokföringen samt upprätta årsbokslut och årsredovisning
  • samordna kommunens budgetuppföljning och upprätta ekonomiska delårsrapporter
  • sköta kommunens medelsförvaltning omfattande bl a finansierings- och likviditets- frågor
  • handha donationsförvaltningen
  • ansvara för kommunens huvudkassa samt ombesörja ut- och inbetalningar
  • bevaka att kommunens inkomster inflyter samt vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar
  • handlägga frågor om centrala inköp som är gemensamma för flera förvaltningar

Titel

Namn

Telefon

Ekonomichef

Ola Regnander

0680-161 77

Redovisningsekonom

Fredrik Jonasson

0680-161 79

Ekonom

Helen Nilsson

0680-161 13

Ekonom

Patrik Byström

0680-161 60

Upphandlings-samordnare

Hans Svensson

0680-161 89

Förvaltningsassistent

Elin Eriksson

0680-161 78

Förvaltningsassistent

Marianne Stenberg

0680-161 81

Assistent

Annmarie Proos

0680-163 18

Assistent

Majvor Antonsen

0680-161 76
 

Sedlar

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2017-08-30 08.53
av Elin Eriksson