Dricksvatten i Härjedalen

Det finns inga misstankar om att parasiten cryptosporidium finns i det kommunala dricksvattnet i Härjedalens kommun. 

Vattentäkter

Kommunen har 26 vattenverk som försörjer oss med dricksvatten. Av dessa tar 23 sitt vatten från grundvattnet, vilket bedöms som mycket säkert ur kvalitetssynpunkt. I tre fall används ytvatten. Det gäller Lofsdalen, som tar sitt vatten från Lofssjön, Funäsdalen som tar sitt vatten från Ljusnan och Hede som har ett ytvattenpåverkat källflöde. I dessa tre tas vattenprover mer ofta, upp till varannan vecka. Alla prover visar att vattnet är bra och uppfyller Livsmedelsverkets föreskrifter.

Säkerhetsbarriärer

Lofsdalen                  Membranfiltrering
                                Klorering

Funäsdalen                Långsamfiltrering i öppna dammar
                                Ozonbehandling
                                Klorering

Hede                         Långsamfiltrering i öppna dammar
                                Membranfiltrering
                                Klorering

Provtagning

För att ta reda på mer om Cryptosporidium i svenska vatten samarbetar länets kommuner med länsstyrelsen i Jämtlands län i ett gemensamt provtagningsprojekt.

Allmänna råd   

Om du tar ditt dricksvatten från en sjö eller ett vattendrag utan rening ska du alltid vara uppmärksam på att det kan finnas olika slag av föroreningar. Koka vattnet om du är orolig.

Vill du veta mer?

Här kan du läsa om cryptosporidium och får även svar på de vanligaste frågorna om parasiten.

www.krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
www.lansstyrelsen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
www.jll.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Smittskyddsinstitutetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2013-06-24 11.22
av Henry Jonasson