SCB:s Medborgarundersökning

Vart annat år genomför Härjedalens kommun en medborgarundersökning via SCB.

Medborgarundersökningen ger värdefull information om hur medborgarna i kommunen ser på den kommunala servicen. Medborgarundersökningen ger svar på frågorna från kommunens invånare:

  • om kommunen som plats är att bo och leva på (Nöjd-Region-Index, NRI),
  • om kommunens olika verksamheter (Nöjd-Medborgar-Index, NMI)
  • om inflytandet i kommunen (Nöjd-Inflytande-Index, NII).

Medborgarundersökningen är en attitydundersökning och ingen brukarundersökning. Den är tänkt att vara ett av flera verktyg för att få en bild av hur kommunens medborgare ser på sin kommun.

Resultat medborgarundersökningen 2014

Tendensen pekar uppåt. Nu har resultatet kommit för medborgarundersökningen 2014.
- Överlag kan vi se att resultaten är lite bättre än 2012, men det är inte statiskt säkerställt, säger kommunalrådet Gunilla Zetterström Bäcke.

Härjedalingarna tycker att det är tryggt att bo i Härjedalen medan man tycker att bostadsmarknaden är begränsad. När det gäller kommunens verksamheter tycker Härjedalingarna att kommunens vatten och avlopp är riktigt bra och äldreomsorgen, renhållningen samt kulturutbudet har fått högre värden än vid 2012 års undersökning.

Medborgarundersökning 2012 - resultatredovisning

Undersökningstid 13 mars - 10 maj, urval 500 personer i åldrarna 18-84 år, svarsfrekvens 54%. (-2 % jämfört med 2010)

Medborgarna om kommunen som en plats att bo och leva på Nöjd-Region-Index (NRI) Härjedalens NRI är 54. (2010 var resultatet 61.)NRI för samtliga 115 kommuner som var med i undersökningen hösten 2011 och våren 2012 blev 61. Jämfört med genomsnittsresultatet (61) för de 115 kommunerna är NRI för Härjedalens kommun lägre. NRI för Härjedalens kommun är lägre jämfört med genomsnittsresultatet (60) för kommunerna i samma storleksklass (10 000 — 14 999 invånare).

För Härjedalens kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för faktorerna Kommunikationer, Trygghet. Kommersiellt utbud och Bostäder som kan höja helhetsbetyget Nöjd-Region-Index.

39 procent (48 % 2010) av medborgarna i Härjedalens kommun kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen medan 29 procent (17 % 2010) vill avråda från det.

Medborgarna om kommunens olika verksamheter Nöjd-Medborgar-Index (NMI) Härjedalens NMI är 49. (NMI 2010 var 50.)NMI för samtliga 115 kommuner som var med i undersökningen hösten 2011 och våren 2012 blev 55. Jämfört med genomsnittet (55) för de 115 kommunerna är NMI för Härjedalens kommun lägre. Jämfört med genomsnittsresultatet (53) för kommunerna i samma storleksklass (10 000-14 999 invånare) är NMI för Härjedalens kommun inte säkerställt högre eller lägre.

För Härjedalens kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för verksamheterna Äldreomsorgen, Miljöarbete, Gång- och cykelvägar, Gator och vägar, Renhållning och sophämtning samt Grundskolan som kan höja helhetsbetyget Nöjd-Medborgar-Index. 

Medborgarna om inflytandet i kommunen Nöjd-Inflytande-Index (NII) Härjedalens NII är 36. (NII 2010 var 36.)NII samtliga 115 kommuner som var med i undersökningen hösten 2011 och våren 2012 blev 40. Jämfört med genomsnittet (40) för de 115 kommunerna är NII för Härjedalens kommun inte säkerställt högre eller lägre. Jämfört med genomsnittsresultatet (40) för kommunerna i samma storleksklass (10 000 — 14 999 invånare) är NII för Härjedalens kommun inte säkerställt högre eller lägre.

För Härjedalens kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för faktorerna Påverkan, Förtroende samt Information som kan höja helhetsbetyget Nöjd-Inflytande-Index.

Diagram

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2015-06-23 11.43
av Henry Jonasson