Framtidsklimat i Jämtlands län

SMHI har sammanställt en ny klimatanalys för Jämtlands län, som beskriver vilka klimatförändringar som väntas oss till nästa sekel.

Analysen bygger på FN:s klimatpanels beräkningar enligt två utvecklingsvägar. Det ena utgår från klimatpolitik med fortsatt accelererande utsläpp (RCP 8,5) och skulle då innebära att årsmedeltemperaturen i Jämtlands län ökar med cirka fem grader. Den andra utgår från en kraftfull klimatplitik för att minska utsläppen (RCP 4,5) och då skulle temperaturökningen kunna stanna på cirka tre grader för länet.

En ökad nederbörd med 20-30 procent och en högre frekvens av kraftiga skyfall innebär påfrestningar på samhället och kan innebära stora kostnader för offentlig verksamhet, företag och privatpersoner. Länsstyrelsen kommer att använda rapporten i uppdraget att anpassa Jämtlands län till ett förändrat klimat.

SMHI har tagit fram liknande analyser för alla Sveriges län. Analysterna innehåller ett detaljerat kartmaterial med klimatscenarier för olika tidsperioder. Alla rapporter behandlar temperatur, nederbörd, tillrinning och markfuktighet. För länen i norr finns även information om snö och mer detaljerat material om tillrinning. För landets sydliga län redovisas scenarier kring låg vattentillgång, kyl- och värmebehov samt mer information kring nederbörd. Analyserna har arbetats fram inom ramen för ett regeringsuppdrag och i dialog med länsstyrelserna.

Framtidsanalays för Jämtlands län ska ses som ett komplement av rapporten Klimatanalys för Jämtlands län 2013. Den äldre rapporten presenterar fler klimatparametrar för vårt län än den nya analysen, och den utgår ifrån datta framtagna utifrån gamla, men fortfarande användbara, klimatscenarier (SRES A1B).

Se meraPDF (pdf, 17.4 MB)

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-05-18 10.24
av Åsa Evertsdotter