Trygghetslarm

Trygghetslarm är en service till personer som bor i eget boende och som på grund av sjukdom eller svårare funktionshinder kan behöva tillgång till hjälp och service hela dygnet.

Syftet med trygghetslarm är att underlätta för personer att bo kvar i det egna boendet.

För trygghetslarm tas en avgift om 203 kr per månad. Avgift för trygghetslarm ingår i beräkning av avgiftsutrymme. För de trygghetslarm som finns i särskilda boenden tas ingen särskild avgift ut.

Ansökan om trygghetslarm görs hos kommunens biståndshandläggare. Kontaktuppgifter till dem hittar du här

 

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-01-31 09.44
av Helena Lindell