Färdtjänst

Taxi

Vem kan få kommunal färdtjänst?

  • Den som är folkbokförd i kommunen, samt
  • har ett funktionshinder med en bedömd varaktighet om minst sex månader och därtill har stora svårigheter att förflytta sig på egen hand eller inte klarar att stiga på/av eller att åka med en buss i linjetrafik inom kommunen.

Hur ansöker jag om färdtjänst?
Du som vill ansöka om färdtjänst eller behöver göra förändringar i ditt färdtjänsttillstånd eller resetillstånd med riksfärdtjänst ska vända dig till Länstrafiken i Jämtlands län.
Länstrafikens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur beställer jag resa?
Du som har färdtjänsttillstånd beställer din resa hos beställningscentralen
BC Jämtland, tfn 0771-82 00 83.

Mer information om taxa, beställning och ansökan hittar du i denna
informationsbroschyrPDF (pdf, 152.2 kB)

Ny färdtjänsttaxa fr o m 2016-05-11
Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2017-02-03 14.27
av Helena Lindell