Individ- och familjeomsorg

Blommor

Individ- och familjeomsorgen (IFO) är en del av kommunens socialtjänst, och har det yttersta ansvaret för människor i utsatta livssituationer. Liksom övrig verksamhet inom socialtjänsten skall individ och familjeomsorgen bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet. Verksamheten omfattar i huvudsak följande områden:

  • stöd och rådgivning till barn, ungdomar och familjer
  • stöd och rådgivning till personer med missbruksproblem samt deras anhöriga
  • ekonomiskt bistånd till enskilda och familjer
  • budget- och skuldrådgivning

Fokus på barnets bästa är vägledande i vårt arbete. Målsättningen är att garantera den enskilde en skälig levnadsnivå och goda levnadsvillkor, och att säkerställa att barn och ungdomar i kommunen ges möjlighet till trygga och utvecklande uppväxtvillkor samt skydd i utsatta situationer.

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN INFORMERAR

Expeditionstider
kl 10:00 - 12:00 och 13:00 - 14:30
Telefon 0680-161 40

Behöver du komma i kontakt med en socialsekreterare akut dagtid ringer du till expeditionen på individ- och familjeomsorgen (se ovan) eller via kommunens växel på telefonnummer 0680-161 00.

Kvällstid och helger, i akuta lägen, ring socialjouren på larmnumret 112

Socialsekreterarna som handlägger ekonomiärenden har telefontid 
vardagar kl 10:45 - 11:45.
Mer information hittar du här

Socialsekreterare som handlägger missbruksärenden
telefon 0680-161 00 vx
Mer information hittar du här

Barn- och familjehandläggare nås
vardagar kl 09:00 - 15:00
telefon 0680-161 00 vx
Mer information hittar du här

Budget- och skuldrådgivaren nås på 
telefon 0680-177 90
Mer information hittar du här

Logotyp för tänkom

Här hittar du som är förälder fakta och tips om tonåringar och alkohol.  
Läs mer på tankom.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bufff Barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse, häkte eller frivård.
Bufff är en religiöst och politiskt obunden nationell barnrättsorganisation som ger stöd till barn, ungdomar och deras familjer.
www.bufff.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 020-200330

Kontaktinformation
Socialkontorets expeditionstider.
kl. 10.00 - 14.30
Lunch mellan 12.00 - 13.00

Telefon
0680-161 40
Fax
0680-162 66

Adress
Härjedalens kommun
Socialkontoret
Medborgarhuset
842 80 Sveg

E-postadress
sociala@herjedalen.se

Tf avdelningschef
Anna Quarnå
Telefon
0680-161 31
E-post
anna.quarna@herjedalen.se

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-04-11 11.38
av Helena Lindell