Stöd till barn och familjer

Socialtjänstens uppgift är att i nära samarbete med föräldrar ge stöd till barn, ungdomar och deras familjer vid svårigheter eller problem. Ibland kan detta innebära något samtal, ibland behövs långvariga och mer omfattande hjälpinsatser.

Även Du som barn eller ungdom kan vända dig till socialtjänsten för att få stöd och hjälp.

Socialtjänstlagen, föräldrabalken och FN:s barnkonvention utgör grunden för arbetet med barn, ungdomar och familjer.

Barn- och familjehandläggarna nås säkras mellan kl 08:00-09:00
måndag - fredag på telefon 0680-161 00 vx.

I menyn till vänster finner du mer information om socialtjänstens arbete kring barn, unga och familjer.

Kontaktinformation
Socialkontorets expeditionstider
kl. 10.00 - 14.30
Lunch mellan 12.00 - 13.00

Telefon
0680-161 40
Fax
0680-162 66

Adress
Härjedalens kommun
Socialkontoret
Medborgarhuset
842 80 Sveg

E-postadress
sociala@herjedalen.se

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2017-11-10 08.04
av Henry Jonasson