Ansökan om medel ur Socialnämndens donationsfonder

Dags att söka medel ur Socialnämndens donationsfonder.
Ansökan avseende år 2018 ska vara Socialnämnden tillhanda senast
2018-04-30 för att tas upp på nämndens sammanträde i juni 2018.
Ansökan skickas till Härjedalens kommun, Socialförvaltningen, 842 80 Sveg.
När ansökan gäller barn ska ansökan göras av målsman eller med dennes medgivande.

För mer information om fonder läs mer här: 

Ansökan om fondbidrag 2018

Socialnämnden beslutar om utdelning från följande fonder:

  • Eriksson-Esbjörnssons fond, Ytterhogdals f.d. kommun
  • Ingrid Halvarssons fond, Lillhärdals f.d. kommun
  • Södergrens donationsfond, Tännäs f.d. kommun
  • Svegs sjukhus samfond


För Eriksson-Esbjörnssons, Ingrid Halvarssons och Södergrens fonder

gäller följande bestämmelser:

Utdelning sker till personer som är folkbokförda i den kommundel fonden gäller för. Avkastning får inte användas för ändamål som ska tillgodoses med utdebiterade medel.
Ändamål:
Att främja barna- och ungdomsvård, bistå åldringar och handikappade samt
andra behövande.


För Svegs sjukhus samfond gäller följande bestämmelser:

Utdelning sker till personer som är folkbokförda i Härjedalens kommun. Avkastningen får inte användas för ändamål som ska tillgodoses med utdebiterade medel eller till kostnader som täcks av medel från allmän försäkringskassa.
Ändamål:

  • Ersättningar för vård i allmän sal, enskilt rum eller halvenskilt rum.
  • Täckande av kostnader för eftervård som patient av ekonomiska skäl inte har möjlighet att bekosta själv.
  • Bidrag till kostnader för ortopediska hjälpmedel.
  • Bidrag till kostnader för andra personliga hjälpmedel än ortopediska, vilka personer med olika fysiska handikapp medicinskt bedöms vara i behov av.
  • Täckande av kostnader för konvalescentvård och rekreationsresor som patient av ekonomiska skäl inte har möjlighet att bekosta själv.


Utdelning av fonderna sker vid socialnämndens möte i juni 2018.


Ansökningsblankett:PDF (pdf, 94.9 kB)

 

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-07-03 09.47
av Maria Wallin-Larsson