Modersmål

Modersmålsundervisning

Om ditt barn har annat modersmål än svenska finns möjlighet att få modersmålsundervisning i grundskolan, grundsärskolan, samt gymnasieskolan.

Undervisningen syftar till att eleverna ska få tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang. De får utveckla kunskaper i och om sitt modersmål, sitt tal- och skriftspråk. Samtidigt ska eleven utveckla sin tvåspråkiga identitet och kompetens och tillgodogöra sig arbetet i skolan. Kursplanen med dess centrala innehåll och kunskapskrav i ämnet modersmål är utgångspunkt för undervisningen i ämnet, samt bedömning av elevens kunskaper.

Modersmålsundervisning äger huvudsakligen rum i den skolan eleven tillhör men vi undervisar även via distans i form av videokonferens.

Eleven har rätt till modersmålsundervisning om en eller båda av elevens vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål och språket är ett dagligt umgängesspråk för eleven. Elever som har modersmål samiska, finska, meänkieli, romani chib eller jiddisch har rätt till modersmålsundervisning även om språket inte är dagligt umgängesspråk i hemmet. Detsamma gäller en elev som är adoptivbarn och som har ett annat modersmål än svenska. Dock måste följande krav vara uppfyllda:

1. eleven har grundläggande kunskaper i språket och

2. eleven önskar få sådan undervisning.

Ansökan om modersmålsundervisning

För att få börja läsa modersmål måste elev och vårdnadshavare ansöka om modersmålsundervisning och det är viktigt att vårdnadshavare skriver under ansökningen.
Ansökan om modersmålsundervisning – blankettPDF (pdf, 79.2 kB)

Om eleven inte önskar fortsätta läsa modersmål, ska vårdnadshavare fylla i nedanstående blankett.
Avanmälan om modersmålsundervisning - blankettPDF (pdf, 92.2 kB)

Ansökan/avanmälan skickas till; Härjedalens kommun, Bildning, Fritid och Kultur, Medborgarhuset, 842 80 SVEG.Sidinformation

Sidan uppdaterad 2015-10-07 11.38
av Kerstin Roslund