Synpunkter på översiktsplanen

Hur vill du att det ska vara att leva i Härjedalens kommun om tjugo år?
Vilka är kommunens stora utmaningar i framtiden?
Vad blir konsekvenserna av förslaget till ny översiktsplan?

Lämna dina synpunkter senast 15 juli 2019.De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att kunna hantera ditt ärende. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden för att utföra en uppgift av allmänt intresse . Det är Miljö- och byggnämnden som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter. Mer information om hur vi behandlar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på vår webbplats www.herjedalen.se

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-05-13 15.01
av Anna Elfqvist